W poniedziałek posiedzenie rządu zorganizowano w Białymstoku. Wówczas Rada Ministrów debatowała na temat bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju - ministrowie zajmowali się m.in. kwestią rozporządzenia ws. strefy buforowej na granicy z Białorusią oraz projektem umocnień "Tarcza Wschód".

Projekt budżetu i wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na 2025 r.

Rząd nie zajął się wówczas - znajdującymi się w porządku obrad - założeniami projektu budżetu państwa na 2025 r. oraz propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Poniedziałkowe posiedzenie miało ograniczony czas w związku ze zwołaną w tym samym dniu przez prezydenta Andrzeja Dudę Radą Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama

W czwartek rząd kontynuuje posiedzenie. Oprócz projektów nierozpatrzonych w poniedziałek porządek obrad uzupełniono o przygotowaną przez resort rodziny propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Ministrowie zajmą się też propozycją Ministerstwa Finansów ws. założeń projektu budżetu państwa na przyszły rok. Zgodnie z procedurą przyjmowania budżetu, rząd do 15 czerwca każdego roku kieruje założenia projektu budżetu państwa na następny rok do Rady Dialogu Społecznego.

Co dalej z założeniami makroekonomicznymi do budżetu na 2025 r?

W ubiegły piątek wiceminister finansów Jurand Drop ocenił, że założenia makroekonomiczne do budżetu na 2025 r. będą bardzo podobne do tego, co zostało opublikowane w wieloletnim planie finansowym państwa.

Według wieloletniego planu finansowego państwa w 2025 r. PKB ma wzrosnąć o 3,7 proc., średnioroczna inflacja ma wynieść 4,1 proc. Przyjęto, że stopa bezrobocia według metodologii BAEL ma wynieść 2,7 proc., nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma sięgnąć 4,4 proc. PKB, a dług sektora finansów publicznych ma wynieść 57,3 proc. PKB. "W ciągu ostatnich tygodni od opublikowania wieloletniego planu finansowego państwa nie pojawiły się jakieś nowe dane, które gruntownie zmieniałyby naszą sytuację i naszą wiedzę o tej sytuacji" - podkreślił wiceminister Drop.

O ile wzrośnie minimalna płaca? Na jakie podwyżki może liczyć budżetówka?

Rząd ma się także zająć propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, a także propozycją dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w budżetówce w przyszłym roku.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, rząd do 15 czerwca powinien przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i najniższej stawki godzinowej w przyszłym roku. Również do 15 czerwca rząd ma przedłożyć propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w budżetówce Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników budżetówki. Na czwartkowym posiedzeniu rząd rozpatrzy też sprawy bieżące.

kmz/ mok/ par/