„Destrukcyjny wpływ pandemii na naukę jest niekwestionowany” – podkreśla Statista. Sytuację odbudowy systemu edukacji monitorują: OECD, UNESCO, UNICEF oraz Bank Światowy. W najnowszym raporcie organizacji przedstawiono już pewne wnioski, które udało się zaobserwować w ciągu ponad dwóch lat.

Okazuje się, że spośród poruszanych problemów, najważniejsze okazały się kwestie związane z wpływem pandemii na zdrowie psychiczne i samopoczucie uczniów (89 proc.). Kolejny ważny punkt to skuteczność nauczania zdalnego w przypadku, kiedy szkoły muszą być zamknięte (70 proc.).

Dla 69 proc. istotnym problemem jest także wpływ pandemii na zdrowie psychiczne i samopoczucie nauczycieli.

Jak podaje Statista, tylko 6 na 10 państw przeprowadziło badania, sprawdzające wpływ zamknięcia szkół na wyniki nauczania. Z kolei w przypadku 48 proc. ważny okazał się wpływ lockdownu na relacje między uczniami a rodzicami.

Reklama