Egzamin ósmoklasisty 2023: Dziś uczniowie piszą matematykę

Matematyka to jeden z trzech przedmiotów, z których uczniowie kończący szkołę podstawową muszą napisać egzamin ósmoklasisty 2023. Wczoraj ponad 500 tys. osób zdawało egzamin z języka polskiego, a jutro zmierzą się z językiem obcym.

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy, co oznacza, że trzeba do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Jego wyniki mają także znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich – stanowią o połowie punktów.

Reklama

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki rozpoczął się o godz. 9.00 – tak jak wszystkie egzaminy w tym roku. Na rozwiązanie arkusza z zadaniami uczniowie mają 100 minut. Na salę mogli wziąć ze sobą tylko pióra lub długopis z czarnym wkładem oraz linijkę. Podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki nie wolno korzystać z kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki: Jakie będą zadania?

Jakich zadań na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki mogą spodziewać się uczniowie? Zdający będą musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi w arkuszu mogą znaleźć się zadania dotyczące m.in. działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach i pierwiastkach, równań i geometrii. Uczniów nie powinny też zaskoczyć zadania tekstowe.

Matematyka: Czego można się spodziewać na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Bardziej dokładnych informacji na temat tego, co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023 dają wymagania szczegółowe. W ich ramach wyodrębniono:

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
 • Działania na liczbach naturalnych
 • Liczby całkowite
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Obliczenia praktyczne
 • Potęgi o podstawach wymiernych
 • Pierwiastki
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
 • Przekształcenie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
 • Obliczenia procentowe
 • Równania z jedna niewiadomą
 • Proporcjonalność prosta
 • Proste i odcinki
 • Kąty
 • Własność figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Wielokąty
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
 • Geometria przestrzenna
 • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
 • Zadania tekstowe

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: To zadanie sprawiło problemy

Które z tych zagadnień przysporzy uczniom najwięcej problemów podczas egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki? O tym przekonamy się dopiero 3 lipca, gdy CKE opublikuje wyniki egzaminów. Przypomnijmy jednak, że rok temu, podczas egzaminu ósmoklasisty 2022 z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi na Forsalu

Czy w tym roku będzie więcej niespodzianek z matematyki? Żeby się o tym przekonać zapraszamy do naszego serwisu już około godz. 13.00. Wtedy to opublikujemy arkusze CKE z matematyki. Nasi eksperci natomiast przygotują dla was proponowane odpowiedzi. Zaczniemy je publikować zaraz po godz. 13.00. Już teraz zapraszamy!

ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI