Uczelnie mogą zgłaszać osoby, które w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczyły rok studiów i uzyskały wpis na kolejny rok (czyli 2023/2024). Tych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia (magisterskie).

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane ze studiami odbywanymi na danym kierunku.

Treść całego tekstu można przeczytać w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.

Reklama