Matematyka w harmonogramie matur 2024

Matematyka jest jednym z czterech obowiązkowych, pisemnych egzaminów dojrzałości. Uczniowie będą ją zdawać 8 maja o godz. 9:00. Tegoroczny egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli m.in. "okrojonych" treści podstaw programowych. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch wersjach: Formule 2023 i Formule 2015. Większość maturzystów będzie zdawać matematykę w Formule 2023. Kiedy matura z matematyki?

  • 8 maja (środa), godz. 9:00 – egzamin pisemny z matematyki, poziom podstawowy,
  • 15 maja (środa), godz. 9:00 – egzamin pisemny z matematyki, poziom rozszerzony,
  • 24 maja (piątek), godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,
  • 4 czerwca (wtorek), godz. 9:00 – egzamin pisemny z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
  • 11 czerwca (wtorek), godz. 9:00 - egzamin pisemny z matematyki, poziom rozszerzony,, termin dodatkowy,
  • 20 sierpnia (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.
Reklama

Ile punktów na maturze z matematyki?

W przypadku egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym wymagany jest próg zdawalności na poziomie min. 30 proc. Punktacja jest taka sama dla dwóch formuł egzaminu (2023 i 2015). Za rozwiązanie kompletu zadań można uzyskać maksymalnie 46 punktów: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte. Aby zdać maturę pisemną z matematyki na poziomie podstawowym należy uzyskać min. 14 punktów. Zgodnie z danymi z informatorów maturalnych – uczniowie zdający matematykę w Formule 2023 mogą spodziewać się na arkuszach od 7 do 13 zadań otwartych (7 zadań otwartych dla Formuły 2015).

Matura 2024: Jakie ułatwienia na egzaminie z matematyki?

Kluczowe ułatwienie dotyczy ograniczonego zakresu wymaganych zagadnień. Na tegorocznych arkuszach z matematyki (Formuła 2023) pojawi się tylko jedno zadanie na dowodzenie, nie będzie zadania na dowód geometryczny. Ograniczenie dotyczy także wzorów skróconego mnożenia do potęg trzecich (zostaną usunięte), wielomianów i stereometrii (usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych). W przypadku Formuły 2015 ograniczone zostaną m.in. wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów. Zredukowano całkowicie wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów. Egzamin pisemny z matematyki (poziom podstawowy) potrwa: 180 minut (Formuła 2023) lub 170 minut (Formuła 2015).

Gdzie są dostępne arkusze z matematyki z poprzednich matur?

Arkusze maturalne i dodatkowe materiały dla maturzystów można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl). W trakcie ostatnich powtórek warto m.in. sprawdzić zasady punktacji, przejrzeć arkusze diagnostyczne i porady ekspertów zawarte w omówieniu wyników matur próbnych z grudnia 2023. Te materiały mogą pomóc w trakcie ostatnich powtórek z matematyki: