Matura 2023: Biologia na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się dziś o godzinie 9.00 i trwał 180 minut. Przystąpiło do niego około 55 tysięcy maturzystów.

Absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników pisali maturę z biologii w formule 2015, a uczniowie z 4-letnich liceów – w formule 2023. Podział wynika z niedawnej reformy szkolnictwa likwidującej gimnazja.

Reklama

Matura: Biologia jednym z przedmiotów dodatkowych

W ramach tegorocznej matury każdy zdający musiał przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Oba bez określonego poziomu trudności. Z wszystkich tych egzaminów maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów, by zdać.

Dodatkowo, aby zaliczyć maturę, każdy absolwent musi przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Biologia była wśród przedmiotów, które można było wybrać. W przypadku tego egzaminu nie ma progu zdawalności. Samo przystąpienie oznacza zaliczenie. Wynik ma jednak znaczenie przy rekrutacji na studia.

Matura z biologii: Arkusze CKE

W związku z podziałem na starą i nową formułę matury zdający otrzymali dwa rodzaje arkuszy – z fioletowymi elementami graficznymi dostali ci, którzy pisali formułę 2023, natomiast z pomarańczowymi – ci, którzy przystępowali do starej formuły.

Jakie zadania znalazły się w tegorocznych arkuszach CKE? Publikujemy arkusze maturalne z biologii w formule 2015 oraz 2023.

Matura: Arkusz CKE z biologii, formuła 2023

Arkusz egzaminacyjny z biologii w formule 2023 CKE opublikowała na swojej stronie internetowej około godziny 14.00. Możecie go też znaleźć poniżej:

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ CKE Z BIOLOGII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2023

attachment Matura 2023 - biologia - poziom rozszerzony - formuła 2023 - arkusze
pobierz plik

Udostępniamy także arkusz egzaminacyjny w formule 2015.

Matura: Arkusz CKE z biologii, formuła 2015

Arkusz z biologii w formule 2015 możecie znaleźć poniżej.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZ CKE Z BIOLOGII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W FORMULE 2015

attachment Matura 2023 - biologia - poziom rozszerzony - formuła 2015 - arkusze
pobierz plik

A kiedy maturzyści dowiedzą się, jak poszło im na maturze?

Kiedy wyniki matury 2023?

Na wyniki matury 2023 będzie trzeba poczekać do 7 lipca. Wtedy to CKE opublikuje indywidualne wyniki w specjalnym systemie online. Każdy zdający będzie miał dostęp tylko do swoich wyników.

Także 7 lipca CKE przekaże wyniki matury 2023 do szkół. Te będą miały obowiązek udostępnić je uczniom w tym samym dniu.