Projekt przedłożony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma stworzyć "ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich".

Nowe obowiązki dla dostawców usług

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie".

Ponadto będą musieli podejmować działania promocyjne "na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich".

Reklama

Na dostawców internetu zostanie założony obowiązek "opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie".

Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński