W badaniu Deloitte przepytano ponad 2 tys. polskich internautów w wieku od 18 do 65 lat o ich postrzeganie generatywnej AI, definiowanej na potrzeby badania jako „rodzaj sztucznej inteligencji, która potrafi tworzyć treści, takie jak obrazy, tekst, dźwięk itp."

Polacy i sztuczna inteligencja

Reklama

Jak podano w raporcie, blisko połowa konsumentów w Polsce słyszała o technologii AI. Świadomość istnienia sztucznej inteligencji, deklaruje 84 proc. Polaków poniżej 24 roku życia i 20 proc. osób powyżej 55 lat. Poza tym 40 proc. użytkowników AI deklaruje, że wykorzystuje ją przynajmniej raz w tygodniu - wskazał Deloitte. Widać chęć stosowania AI w celu podniesienia efektywności codziennej pracy - skomentowano.

Zgoda na opłaty za użytkowanie

"Już jedna czwarta osób, która używała generatywnej AI twierdzi, że korzystała z tych rozwiązań tylko raz czy dwa lub +na próbę+, a 30 proc. sięga po te narzędzia raz w tygodniu. Co dziesiąty użytkownik wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję co najmniej raz dziennie. Znaczącej części zwolenników stosowania nowej technologii nie odstrasza również konieczność płacenia za jej użytkowanie. Ponad jedna trzecia respondentów (39 proc.) obecnie korzystających z rozwiązań generatywnej AI dopuszcza ponoszenie opłat za tego typu narzędzia, podczas gdy jedynie co czwarty zdecydowanie odrzuca taką możliwość" - przedstawiono w raporcie.

AI w pracy. Co na to pracodawca?

Deloitte poinformował, że co piąty użytkownik generatywnej sztucznej inteligencji korzysta z niej w związku z pracą zawodową, podczas gdy 57 proc. ogółu respondentów przyznało, że nie wie lub nie ma jasności, czy pracodawca zgodziłby się na wykorzystywanie tych rozwiązań do celów służbowych.

"W miejscu pracy należy stworzyć odpowiednie ramy, wskazujące w jaki sposób i kiedy pracownicy mogą bezpiecznie korzystać z nowej technologii. Jakie narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji są akceptowane, w jaki sposób weryfikować wyniki, czy jak unikać przekazywania określonych informacji poza organizację. Kluczowa jest komunikacja wprowadzanych polityk zarówno do pracowników, jak i w całym łańcuchu dostaw. Regulacji może wymagać także to, czy i w jakim stopniu informować odbiorców, że dane treści zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję" - zauważył, cytowany w publikacji, Zbigniew Łobocki, starszy menadżer w Deloitte.

Jak prywatnie, to do nauki

Zgodnie z wynikami badania dwie trzecie ankietowanych użytkowników wykorzystuje nowe rozwiązania AI do celów prywatnych, a 44 proc. w celach edukacyjnych. Prawie 75 proc. osób w wieku 18-24 lata korzystających z generatywnej sztucznej inteligencji, robi to właśnie w związku z nauką.

Jak przedstawiono w raporcie, 42 proc. respondentów, która ma świadomość istnienia technologii AI, uważa, że jej wykorzystanie może przyczynić się do spadku liczby miejsc pracy, 28 proc. sądzi, że AI może przejąć część zadań obecnie przez nich wykonywanych. Jednocześnie 38 proc. pytanych jest zdania, że w przyszłości mogą zostać zastąpieni przez sztuczną inteligencję.

Czy sztuczna inteligencja kłamie?

Deloitte zaznaczył, jedna czwarta wszystkich respondentów przyjęła błędne założenie, że sztuczna inteligencja zawsze generuje odpowiedzi zgodne z prawdą. Tyle samo ankietowanych wskazało, że uzyskiwane odpowiedzi co do zasady mają charakter obiektywny. Jednocześnie jednak ponad 50 proc. badanych w Polsce nie ma jednoznacznej opinii co do niezawodności otrzymywanych wyników lub wiedzy, jak patrzeć na otrzymywane rezultaty.

Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że osobiste doświadczenia związane z wykorzystaniem tej technologii przekładają się na skłonność do postrzegania uzyskiwanych odpowiedzi jako niezawodnych i obiektywnych.

bk/ mmu/