Polska nie należy do krajów o najwyższej „gotowości” na szok technologiczny związany z rozwojem sztucznej inteligencji, ale plasuje się pod tym względem wyżej niż wiele innych krajów – wynika z nowego raportu Credit Agricole Bank Polska.

Szwecja na czele, najniżej Ukraina

Ekonomiści Credit Agricole opracowali „indeks gotowości”, uwzględniający kluczowe obszary dla możliwości zastosowania AI na dużą skalę. Pod uwagę wzięli dane Banku Światowego dla 38 krajów z całego świata dotyczące infrastruktury cyfrowej, kapitału ludzkiego, demografii, rynku pracy, integracji w ramach globalnych łańcuchów dostaw związanych z technologią informacyjną i otoczenia regulacyjnego.

Reklama

W stworzonym przez CABP zestawieniu najlepiej wypadły Szwecja, Szwajcaria i Holandia, co – jak piszą analitycy – „nie jest zaskoczeniem zważywszy na ich wysoki poziom zamożności, duży zasób kapitału ludzkiego oraz silne instytucje”. Polska znalazła się na 18. miejscu, tuż za Węgrami. Stany Zjednoczone są pięć miejsc przed nami, a Niemcy – siedem lokat przed Polską. Zestawienie nie uwzględnia Chin, Indie są w końcówce zestawienia wyprzedzając jedynie Salwador i Ukrainę.

ikona lupy />
Forsal.pl

Polska: słabe strony można szybko poprawić

„Polska charakteryzuje się przewagami w obszarze kapitału ludzkiego, demografii oraz integracji z globalnymi łańcuchami dostaw usług związanych z technologią informacyjną. Z kolei wyniki poniżej średniej zostały odnotowane w przypadku infrastruktury cyfrowej (nadal niski udział gospodarstw domowych mających dostęp do szerokopasmowego Internetu), rynku pracy (m.in. ze względu na przerost zatrudnienia w rolnictwie) oraz otoczenia regulacyjnego (m.in. z uwagi na odnotowaną w ostatnich latach erozję instytucji, na którą wskazują międzynarodowe badania)” – podsumowują miejsce naszego kraju ekonomiści CABP.

ikona lupy />
Forsal.pl

„Warto zwrócić uwagę, że są to obszary, które można relatywnie szybko poprawić, co w naszej ocenie wskazuje na potrzebę pilnego uwzględnienia tych elementów w polityce gospodarczej mającej na celu włączenie sztucznej inteligencji w długookresową strategię rozwoju państwa” – podkreślają analitycy Credit Agricole.