Jak działają zautomatyzowane gaduły, takie jak ChatGPT czy Llama? W skrócie: na podstawie danych historycznych starają się przewidzieć następne słowo. Czy takiemu algorytmowi udałoby się ekstrapolować wydarzenie w życiu człowieka na podstawie dotychczasowego jego życia? W końcu nasz żywot to ciąg zdarzeń, tak jak zdania to ciągi słów. Naukowcy postanowili sprawdzić, z jaką skutecznością udaje się wróżyć za pomocą sieci neuronowej.

Zespół duńskich naukowców – Germans Savcisens, Tina Eliassi-Rad (Uniwersytet Wisconsin-Madison), Lars Kai Hansen, Laust Hvas Mortensen, Lau Lilleholt, Anna Rogers, Ingo Zettler i Sune Lehmann (Duński Uniwersytet Techniczny i Uniwersytet Kopenhaski) w artykule z 2023 r. opisali eksperyment, w którym postanowili przy użyciu algorytmów przewidzieć zdarzenia w życiu konkretnych ludzi na podstawie ich doświadczeń. Po pierwsze, prawdopodobieństwo śmierci w danym roku. Po drugie, i to już mniej oczywiste, przewidzieć osobowość (np. czy posiadają cechy przywódcze), zestawiając ją z ankietami z duńskich rejestrów.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ

Autor jest ekonomistą GRAPE
Reklama