Eurostat podał dane o nadmiernej śmiertelności w krajach Unii Europejskiej za marzec 2021 r. Dane europejskiego urzędu statystycznego pokazują, że w pierwszych dwóch miesiącach tego roku widoczny był lekki spadek nadmiernych przypadków śmierci wśród Europejczyków. W styczniu nadmierna śmiertelność była na poziomie 16 proc., a w lutym 5 proc. Natomiast w marcu 2021 r. wskaźnik odnotował niewielki wzrost do 9 proc., z różnymi trendami krajowymi.

W okresie od stycznia 2020 r. do marca 2021 r. w UE wystąpiły dwa pełne cykle nadmiernej śmiertelności. Pierwszy cykl między marcem a majem 2020 r., w którym wskaźnik osiągnął poziom nadwyżki 25,1 w kwietniu. Drugi cykl miał miejsce między sierpniem 2020 r. a lutym 2021 r., ze szczytem w listopadzie 2020 r. na poziomie 41 proc.

Reklama

W marcu najwyższy miesięczny wskaźnik nadmiernej śmiertelność notowano w Czechach. U naszych południowych sąsiadów nadwyżka dodatkowych przypadków śmiertelnych w porównaniu do średnich miesięcznych zgonów w latach 2016-2019, była na poziomie + 63 proc. Kolejne na tej czarnej liście były Słowacja (57,7 proc.), Bułgaria (52,6 proc.), Węgry (41,2 proc.), Malta (38,3 proc.) i Polska ze wskaźnikiem na poziomie 37,9 proc.

Dla porównania w listopadzie 2020 r., czyli w szczycie poprzedniej fali pandemii, wskaźnik nadmiernej śmiertelności, rozumiany jako proc. dodatkowych zgonów w porównaniu do średnich miesięcznych zgonów w latach 2016-2019, wynosił aż +41 proc. w UE oraz aż 97 w Polsce i to był najwyższy wynik w całej Wspólnocie.

Nadwyżka śmiertelności, to wzrost całkowitej liczby zgonów niezależnie od przyczyny w porównaniu ze zgonami w poprzednich latach.