Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikowało wyniki ostatniego chińskiego spisu ludności, z którego wynika, że ​​populacja rośnie w najwolniejszym tempie od pokoleń. Spis przeprowadzany jest co dziesięć lat. Populacja wzrosła z 1,4 miliarda w 2010 roku do 1,412 miliarda w 2020 roku. Średni roczny wzrost liczby ludności wynosił 0,57 procent w latach 2000-2010, a liczba ta spadła do 0,53 procent w latach 2010-2020.

Dane przedstawione na grafice statista.com wskazują również na spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w Chinach - zmniejszyła się ona o 40 milionów od czasu spisu powszechnego z 2010 roku. Choć całkowita wielkość siły roboczej pozostaje wysoka i wynosi 880 mln, wszelkie jej przyszłe spadki prawdopodobnie będą miały wpływ na wzrost gospodarczy Chin.

Populacja w Chinach / statista.com

Liczba urodzeń w Chinach gwałtownie spada

Z tego samego spisu wynika, że także wskaźnik urodzeń gwałtownie zmalał. Dane NBS opublikowane przez China Macro Economy pokazują, że w zeszłym roku urodziło się 12 milionów dzieci, co stanowi 18-procentowy spadek w porównaniu do 14,65 miliona urodzeń odnotowanych w 2019 roku. To najniższa liczba porodów w Chinach od prawie sześciu dekad. Współczynnik dzietności w kraju wynosi obecnie 1,3 dziecka na matkę, to znacznie poniżej progu 2,1 niezbędnego do prostej zastępowalności pokoleń.

Ning Jizhe, szef NBS, przypisał spadający współczynnik dzietności rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Chin. Kraje mają tendencję do doświadczania niższych wskaźników urodzeń wraz z rozwojem gospodarczym, ponieważ zwiększony dostęp do edukacji i koncentracja na karierze stają się nowymi priorytetami dla populacji.

Liczba urodzeń w Chinach od 1949 r. / statista.com