Liczba ludności na świecie: ranking państw

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego największa część światowej populacji mieszka w Chinach (18,25 proc.), na drugim miejscu plasują się Indie (18,04 proc.), a trzecim - Stany Zjednoczone. W USA mieszka 4,3 procent światowej populacji - pokazuje grafika statista.com.

Azja jest zdecydowanie najbardziej zaludnionym kontynentem na Ziemi. W tym rejonie świata znajdują się największe populacje Chin i Indii, a także licznie zaludnione: Indonezja, Pakistan i Bangladesz.

To sprawia, że ​​połowa z pierwszej dziesiątki najbardziej zaludnionych krajów świata to państwa azjatyckie. Połowa z pierwszej dwudziestki to także Azjaci. W tym przypadku Japonia, Filipiny, Wietnam, Iran i Tajlandia są wymienione ze względu na wielkość populacji w pozycjach rankingu 10–20. Dalej, Mjanma i Korea Południowa, znajdujące się na 26. i 27. miejscu stanowią około 0,7 procent światowej populacji.

Prognozy demograficzne do 2100 roku

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że populacja azjatycka osiągnie szczyt 5,27 miliarda ludzi w 2070 r.

Według prognoz, Europa i Ameryka Łacińska osiągną maksimum zaludnienia, wynoszące odpowiednio 689 milionów i 765 milionów mieszkańców, około roku 2060. Oczekuje się, że populacje afrykańskie także będą rosły, ale w wolniejszym tempie - dopiero w następnym stuleciu ich łączna wielkość może przewyższyć populacje azjatyckie.

Najbardziej zaludnione kraje świata / statista.com