Ministerstwo Zdrowia opublikowało w Dzienniku Ustaw obwieszczenie dotyczące ogłoszenia zaktualizowanego tekstu rozporządzenia dotyczącego kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Ten dokument zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany legislacyjne. Jednolity tekst rozporządzenia zaczął obowiązywać od 5 marca 2024 roku.

Skierowanie do sanatorium. Nowe przepisy

Głównym punktem nowych przepisów jest umożliwienie elektronicznego wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową. Ta innowacyjna zmiana ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu aplikacji o pobyt w sanatorium. Dzięki wykorzystaniu Systemu Informacji Medycznej (SIM), wszystkie formalności, włącznie z potwierdzeniem skierowania, mogą być załatwione online. Jest to istotne ułatwienie zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, którzy dotychczas musieli korzystać z tradycyjnych skierowań papierowych i fizycznie dostarczać je do odpowiednich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Reklama

Co ważne, lekarz nadal może wysyłać skierowania do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) za pomocą tradycyjnej metody - listownie w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania.

Co z papierowymi skierowaniami?

Jednak nowe przepisy nie eliminują całkowicie konieczności korzystania z tradycyjnych, papierowych skierowań. Nadal są one akceptowane, ale tylko w dwóch szczególnych sytuacjach: gdy nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego lub gdy skierowanie dotyczy leczenia, które będzie realizowane przez placówki lecznictwa uzdrowiskowego za granicą. Ważne jest również podkreślenie, że mimo wprowadzenia elektronicznego systemu, wymóg wystawienia skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje niezmieniony.

Skierowania do sanatorium. Podsumowanie

Podsumowując, rozporządzenie precyzuje metodę wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, procedurę potwierdzania oraz standardowy wzór takiego skierowania. Skierowania mogą przybierać formę:

  • Elektroniczną - za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM).
  • Papierową - w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego lub gdy dotyczy to świadczenia, które ma być realizowane przez instytucje medyczne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.