- Stoimy na stanowisku jako SDCM, że powinny być one dookreślone, bardziej kontrolowane i respektowane przez wszystkich graczy rynku, tak żeby konsument miał pełne prawo wyboru, żeby właściciel floty mógł wybrać, czy chce auta serwisować w autoryzowanym serwisie, czy woli skorzystać z serwisu niezależnego, czy to w okresie gwarancji, czy po gwarancji. A ten serwis niezależny, by mógł mieć dostęp do danych, które są niezbędne do realizacji usług serwisowych na najwyższym standardzie – mówi nasz rozmówca.

- Te przepisy zostały aktualnie przedłużone o 5 lat. Patrząc na szybki rozwój technologii wierzymy, że wymagane są dodatkowe regulacje, które będą wpływały na ten rynek i powodowały, że będzie on w pełni konkurencyjny – dodaje.

Reklama