W okresie od stycznia do czerwca br. Grupa Murapol podpisała 1 526 umów dot. sprzedaży mieszkań, z czego 899 w II kwartale br., podano."Największym zainteresowaniem mieszkania Murapolu cieszyły się w Krakowie i Wieliczce, a także w Katowicach, gdzie nabywców znalazły kolejno 316 i 252 lokale. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży lokali spółka podpisała także w Gdyni - 197, Łodzi - 190, Poznaniu - 143 i Wrocławiu - 89. Ponad 70 umów zawartych zostało także w Toruniu i Gliwicach, odpowiednio - 74 i 73. W I półroczu br. Murapol przekazał klucze do 1 089 lokali mieszkalnych wobec 1 213 oddanych właścicielom w analogicznym okresie w 2019 roku. Najwięcej kluczy do mieszkań zostało przekazanych klientom w Katowicach - 338, Krakowie - 190, Tychach - 120 i Toruniu - 112. Ponadto zostało wydanych nowym mieszkańcom 80 mieszkań we Wrocławiu, 76 w Warszawie i 59 w Mikołowie" - czytamy w komunikacie.W okresie od stycznia do końca czerwca Murapol zaoferował klientom 1 119 nowych mieszkań w ramach #Projekt1000. Wprowadzone do sprzedaży lokale powstają w 7 projektach na terenie 6 miast: Warszawy, Gdyni, Łodzi, Gliwic, Siewierza i Mikołowa, wskazano również.Na dzień 30 czerwca 2020 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 5 727 lokali o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 244 tys. m2, powstających w 46 budynkach, w ramach 17 projektów na terenie 10 miast. Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma Kraków z Wieliczką, gdzie powstaje 959 lokali, dalej plasują się Łódź i Warszawa z kolejno 918 i 886 mieszkaniami w budowie, a 761, 632 i 581 lokali realizowanych jest odpowiednio we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach.

Reklama"Drugi kwartał bieżącego roku, tak w branży deweloperskiej, jak i w każdej innej był zdominowany przez sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości, aby nie tylko utrzymać ciągłość działalności, ale i wypracować wyniki na akceptowalnym poziomie. Jako Grupa Murapol jesteśmy zadowoleni zarówno ze sprzedaży, jak i przekazań zrealizowanych w tym okresie oraz w całym I półroczu. Intensywne działania marketingowe i sprzedażowe skutecznie stymulowały zainteresowanie naszą ofertą wśród klientów zarówno kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i traktujących je jako produkty inwestycyjne. To właśnie do tej drugiej grupy nabywców adresowaliśmy kampanię, w której podkreślaliśmy atrakcyjność inwestycyjną lokali mieszkalnych i ich przewagę wobec lokat bankowych czy obligacji. W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować wytężoną pracę bazując na zdobytym w ostatnim czasie doświadczeniu w działalności w warunkach COVID-19" - podsumował prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.(ISBnews)