Poniżej szczegóły:

VI 2022
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 24 021 -6,7 8,1
Mieszkania oddane do użytkowania 18 224 3,6 3,7
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 34 810 15,4 15,3
I-VI 2022
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 119 707 -17,2
Mieszkania oddane do użytkowania 109 411 3,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 170 803 -0,5

(PAP Biznes)