„Województwo pomorskie, Pomorze, Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot wykorzystują swoją rentę położenia. Jesteśmy miejscem, które z jednej strony przyciąga tych, którzy szukają morza i transportu drogą morską, energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony akademicki i intelektualny potencjał aglomeracji trójmiejskiej pozwala nam zapraszać inwestorów do inwestowania w infrastrukturę usługową i biurową, logistykę czy transport” – mówi wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Jak podkreśla, ostatnie 7-10 lat to skokowy rozrost biznesów o charakterze usługowym, koncentrowanych w centrach biurowych, rozkwit firm skupionych wokół logistyki, branży automotive, a także firm produkcyjnych skoncentrowanych na branży IT i elektronice.

Reklama