Jak wynika z raportu opublikowanego przez Bloomberg, ponad połowa z 30 miast na świecie monitorowanych przez Savills Plc odnotuje w 2024 r. wolniejszy roczny wzrost wartości nieruchomości mieszkalnych. Ogólnie rzecz biorąc, firma z branży nieruchomości spodziewa się, że wzrost wartości luksusowych domów spowolni w tym roku do 0,6 proc. z 2,2 proc. w 2023 r., co stanowi najniższy wzrost od 2019 r.

Hongkong będzie najsłabszym rynkiem nieruchomości na świecie

Wysokie stopy procentowe i niepewność polityczna w Hongkongu podsycają sprzedaż nieruchomości, jednocześnie odstraszając kupujących. Połączenie rosnącej podaży i spadającego popytu na mieszkania prawdopodobnie spowoduje w tym roku spadek cen najlepszych lokali o ponad 10 proc. Przy tak głęboka przecenie Hongkong będzie najsłabszym rynkiem nieruchomości śledzonym przez Savills.

Reklama

Kelcie Sellers z Savills uważa, że luksusowe nieruchomości są mniej wrażliwe na warunki panujące na rynku kredytów hipotecznych niż mainstreamowe obiekty, jednak niekorzystne warunki makroekonomiczne pogorszą nastroje na rynku. W jego ocenie wielu potencjalnych kupujących i sprzedających przyjmie obecnie pozycję wyczekującą.

ikona lupy />
Najsłabsze rynki wzrostu wartości najlepszych mieszkań w 2024 r. Zakres prognozy indeksu wartości mieszkaniowej Savills Prime / Bloomberg

Co wpływa na spadek cen mieszkań?

Rynki na całym świecie balansują pomiędzy problemem przeraźliwie wysokich kosztów kredytów, które prawdopodobnie takie pozostaną, a niedoborem domów, co utrzymują ceny na wysokim poziomie. Nawet najlepsze rynki mieszkaniowe, w tym najlepsze lokalizacje w miastach na całym świecie, w 2023 r. odnotują bardzo ograniczony wzrost.

Oprócz Hongkongu słabość rynku widać w Nowym Jorku i San Francisco. Chińskie miasta, w tym Shenzhen, Kanton i Hangzhou, również są narażone na spadki cen, ponieważ rząd stara się ustabilizować rozchwiany rynek nieruchomości w kraju.

Rosnące czynsze

Globalne wartości czynszów za najem najlepszych nieruchomości wzrosły w 2023 r. o 5,1 proc., przy czym wzrosty widoczne były w prawie każdym mieście monitorowanym przez Savills.

Zwyżki wynikały częściowo ze zwiększonego popytu ze strony potencjalnych nabywców opóźniających zakupy do czasu ustabilizowania się stóp procentowych. Najwyższy wzrost czynszów w okresie od lipca do grudnia ubiegłego roku, średnio o 22 proc., odnotowała Lizbona.

Jak twierdzi Savills, złagodzenie presji inflacyjnej poprawia perspektywy dla nabywców domów w 2024 r. Potencjał banków centralnych do obniżek stóp procentowych w tym roku może pozytywnie zaskoczyć ceny w drugiej połowie roku.

ikona lupy />
Najważniejsze rynki wzrostu wartości najlepszych mieszkań w 2024 r. Zakres prognozy Savills Prime Residential Index / Bloomberg

Sydney i Dubaj, miasta czerpiące korzyści ze wzrostu liczby zamożnej ludności, odnotują wzrost cen odpowiednio aż o 9,9 proc. i 5,9 proc. To wraz z prognozami wzrostu cen w Amsterdamie i Tokio pomogło utrzymać pozytywną prognozę średniej wartości kapitału we wszystkich 30 miastach.