Zarówno właściciele nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych, muszą przygotować się na wyższe opłaty.

Podatek od nieruchomości 2024: Skąd rekordowe stawki?

Rekordowe stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku są bezpośrednim rezultatem wysokiej inflacji zarejestrowanej w pierwszym półroczu ubiegłego roku - jest to największy wzrost, jaki wprowadzono od 25 lat. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, opartymi na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskaźnik inflacji osiągnął aż 15 proc., co przełożyło się na analogiczny wzrost maksymalnych stawek podatków.

Reklama

Podatek od nieruchomości 2024: Ile wynosi?

Wysokość podatku od nieruchomości jest uzależniona od rodzaju nieruchomości, powierzchni gruntów oraz powierzchni użytkowej budynków i lokali. Jednak wysokość ostatecznej kwoty podatku jest ustalana przez odpowiednie organy podatkowe w gminach i miastach. Warto zatem zweryfikować kwotę podlegającą danej lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość.

Poniżej znajdziesz przykładowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości:

  • Dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą stawka wynosi 1,34 zł za 1 metr kwadratowy, dla gruntów, zaś dla pozostałych jest to 0,71 zł od 1 m kwadratowego.
  • Dla budynków mieszkalnych przewidziana stawka to 1,15 zł za 1 metr kwadratowy użytkowej powierzchni, dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 33,10 zł od 1 m kwadratowego, w przypadku pozostałych budynków stawki mogą sięgać 11,17 zł za 1 m kwadratowy.

Co ważne, podatek ten nie dotyczy gruntów rolnych oraz działek w ROD, w tym ulokowanych na nich obiektów.

Podatek od nieruchomości 2024: Jak zapłacić?

Płatność podatku od nieruchomości może być dokonana jednorazowo lub w czterech ratach, w zależności od jego wysokości. Dla kwot nieprzekraczających 100 zł istnieje możliwość jednorazowej opłaty do 15 marca. Natomiast w sytuacji, gdy podatek przekracza tę kwotę, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty, upływające kolejno do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Formularz „deklaracja na podatek od nieruchomości” dostępny jest do pobrania na stronie podatki.gov.pl.