Dla osób wynajmujących mieszkania w naszym kraju (np. studentów), ostatnie 12 miesięcy na pewno nie było pomyślnym okresem. Inflacja w połączeniu z presją popytową wywieraną przez ukraińskich uchodźców skutkowała bowiem bezprecedensowym wzrostem czynszów. Dane portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl wskazują, że w przypadku największych miast możemy mówić o rocznej zmianie wynoszącej około 20% - 30%.

Po sprawdzeniu danych Eurostatu, eksperci RynekPierwotny.pl obliczyli, że od listopada 2021 r. do listopada 2022 r. czynsze mieszkaniowe za najem z różnych krajów Starego Kontynentu najmocniej wzrosły na Litwie, w Polsce, Estonii i na Węgrzech.

Trzeba pamiętać, że analizowane wyniki są nie tylko pochodną aktualnej sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej (np. poziomu inflacji). Na takich mocno uregulowanych rynkach najmu jak np. niemiecki istnieją dość restrykcyjne prawne ograniczenia dotyczące podwyżek czynszowych.

Reklama