W przeciwnym razie będzie musiał sporo dopłacić fiskusowi po zakończeniu roku.
Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), zyskała bowiem na znaczeniu kwestia uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na PIT kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta wynosi 5100 zł rocznie, co oznacza, że dochód wolny od podatku to 30 000 zł (30 000 zł x 17 proc. - 5100 zł = 0 zł). Miesięcznie kwota zmniejszająca podatek wynosi zatem 425 zł.
Reklama
Dotychczas nie miała ona tak istotnego znaczenia, bo była znacznie niższa. Przy dochodach do 8 tys. zł kwota wynosiła rocznie 1360 zł (tj. 113,33 zł miesięcznie). Wraz ze wzrostem dochodów kwota ta stopniowo się zmniejszała i przy podstawie opodatkowania od 13 001 zł do 85 528 zł wynosiła 525,12 zł, tj. 43,76 zł miesięcznie.
Taką też kwotę (43,76 zł miesięcznie) miały obowiązek potrącać zakłady pracy jako płatnicy, jeżeli dochody pracownika nie przekraczały kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (po jej przekroczeniu zaliczka nie była pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek).

Potrzebne oświadczenie

Od Nowego Roku kwota ta jest taka sama dla wszystkich podatników, niezależnie od wysokości dochodu (5100 zł rocznie). Tak więc pracodawca, który otrzymał od pracownika PIT-2, będzie odliczał przy obliczaniu zaliczki na podatek 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tj. 425 zł). Dotyczy do zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

W PIT-2 pracownik wnioskuje o zmniejszanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i oświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów z działalności gospodarczej, z najmu ani z dzierżawy.
Oświadczenie o wycofaniu PIT-2 - wzór / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe