Prognoza netto zatrudnienia dla sektora IT, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +3 proc. w I kw. Jest to wynik mniejszy o 4 pkt proc. w ujęciu kwartalnym, jednak analizując dane r/r można zauważyć dużo większy spadek na poziomie 41 pkt proc.

Będziemy dla wielu organizacji dobrym rynkiem

"Polska nadal stanowi interesującą i bardzo atrakcyjną lokalizację dla inwestycji z wielu branż, w tym także IT. Polscy specjaliści uchodzą za pracowitych, innowacyjnych, stosunkowo elastycznych i szybko odnajdujących się w nowym miejscu pracowników. Ciągle będziemy dla wielu organizacji dobrym rynkiem również ze względu na położenie geograficzne. Mniejsza liczba ofert pod koniec czwartego kwartału 2022 roku była efektem spowolnienia gospodarczego, które kładzie się cieniem na wiele sektorów. Globalna sytuacja ekonomiczna nie jest aktualnie najbardziej optymistyczna, choć widać pewne symptomy jej poprawy płynące z Azji i tamtejszych silnych, dużych gospodarek Chin i Indii. Wojna w Europie, jej skutki dla rynku energii niestety odbijają się na każdej branży, w tym również IT" - powiedział dyrektor Experis w Polsce Adam Wojtaszek, cytowany w komunikacie.

Reklama

Plany pracodawców na pierwszy kwartał 2023 roku w branży IT regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne, niż prognozy odnoszące się do polskiego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze na I kw. 2023 r. wynosi bowiem +27 proc.. Zwolnienia deklaruje 16 proc. organizacji, a 4 na 10 firm (43 proc.) planuje nowe rekrutacje. Niemal tyle samo pracodawców (39 proc.) chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, podkreślono.

Niezmiennie sektor IT pozostaje niezwykle mobilny, a pandemia była swego rodzaju katalizatorem zmian, udowodniła, że jest to branża globalna, w naturalny sposób ponadgraniczna.

Talenty z Polski mają wypracowaną markę

"Jeśli chodzi o zainteresowanie specjalistami z Polski, najprościej byłoby powiedzieć, że jest ono aktualnie wszędzie i niezmiennie duże. Warto dodać, że talenty z Polski w krajach Europy oraz za Atlantykiem mają wypracowaną swego rodzaju markę. Natomiast z racji logistyki stanowią najbardziej naturalny zasób talentów dla krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii" - dodał ekspert.

Dyrektor Experis zwraca uwagę na fakt, że otwartość specjalistów IT na zmiany pracy nieznacznie osłabła jako efekt pewnej niepewności, która wkradła się również w szeregi kandydatów tego obszaru.

"Niemniej jednak nadal są oni relatywnie bardziej skorzy do poszukiwań nowego miejsca pracy, niż kształtuje się to w innych sektorach. Zmienia się tutaj motywacja, wśród kandydatów pojawiają się aspekty pozapłacowe takie jak atmosfera w pracy, a coraz częściej również pozycja i podejście firmy do zagadnień z obszaru ESG. Rośnie nasza świadomość w tym zakresie, śmiem twierdzić, że w branży IT nawet szybciej niż średnia dla całego rynku. Proporcje dotyczące modelu współpracy pozostają niezachwiane, głównie jest to B2B, może z lekkim wzrostem zainteresowania umową o pracę z racji identyfikowanych ryzyk. Trudno jednak powiedzieć, czy ten trend się utrzyma, gdy sytuacja się unormuje, a ryzyka z nią związane znikną bądź zostaną oswojone" - podsumował Wojtaszek.