Minister Marlena Maląg w poniedziałek wzięła udział w VI edycji Forum Wizja Rozwoju, w panelu zatytułowanym: Polityka senioralna wyzwaniem dla rządu. W jego trakcie minister wskazała, że aby mówić o polityce senioralnej należy mieć odniesienie do całej polityki społecznej.

„Chodzi o to, że inwestycja w kapitał ludzki daje siłę, daje moc do rozwoju Polski. Zmieniamy sytuację tych ludzi, patrząc przez pryzmat tego, że jest to inwestycja. W podziałkach budżetowych nie jest to koszt dla budżetu państwa, tylko jest to inwestycja w przyszłość. Ta zmiana filozofii myślenia daje to, że zaczęły być na tym fundamencie budowane kolejne działania” – mówiła Marlena Maląg.

„Seniorzy są na rynku pracy bardzo potrzebni, aby wdrażać młode pokolenie do poszczególnych zawodów. Wychodzimy z założenia, że to nie może się dziać na siłę. Nie na zasadzie tego, co Platforma Obywatelska zaproponowała Polakom, a więc wydłużenie wieku emerytalnego, tylko danie przywilejów i ten przywilej został przywrócony” – podkreśliła.

Odpowiadając na pytanie prowadzącego o fundamenty, na których budowana jest polityka senioralna rządu minister Maląg wśród nich wymieniła, m.in. wsparcie finansowe oraz wsparcie aktywności osób starszych.

Reklama

„Jesień życia musi być godna, musi mieć zabezpieczenie finansowe w postaci godnej emerytury, ale waloryzacja tych świadczeń też musi być godna, nie groszowa (…). W tym roku wprowadziliśmy waloryzację kwotowo-procentową, minimalna emerytura automatycznie ma wyższy wskaźnik waloryzacji niż emerytury średnie. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura po to, aby zabezpieczyć jesień życia” – powiedziała.

„Aktywność osób starszych, to kontynuacja programu tworzenia sieci domów i klubów seniora, program +Aktywni Plus+, ale także program +Wspieraj Seniora+ oraz programy związane z opieką nad osobami starszymi. Warto zwrócić uwagę, że program +Senior Plus+ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzisiaj w Polsce mamy ok. 1,2 tys. domów i klubów seniora. Naszym marzeniem jest to, aby te domy i kluby seniora docelowo powstawały w każdej gminie” – dodała Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej odniosła się także do kwestii dotyczącej sytuacji demograficznej w kraju.

„Musimy podjąć bardzo mocne działania, aby wyjść z pułapki niskiej dzietności i to robimy. Tylko, że to jest proces nie jednej, nie dwóch kadencji, tylko jest to proces na kilka kadencji. (…). To jest zmiana filozofii spojrzenia, że trzeba inwestować w ludzi, bo to jest przyszłość” – mówiła.

Autor: Dariusz Sokolnik