W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,1% i wyniosło 7 335,2 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1% i wyniosło 6 512,8 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,1% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,4% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.