Najwyższa Izba Kontroli poprosiła, by przedsiębiorcy i eksperci Business Centre Club podzielili się z nią swoją opinią na temat funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego w Polsce. NIK chce się zorientować, na ile wprowadzenie szkół branżowych I i II stopnia wpłynęło na zmianę kształcenia fachowców.

– W ocenie BCC nie powiodła się zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego, która miała doprowadzić do nasycenia rynku specjalistami. Szkoły branżowe stanowią w większości wybór negatywny dla uczniów, którzy nie mają szans w szkołach licealnych z uwagi na uzyskane stopnie. Wynika to z braku promocji tych placówek w nowoczesny sposób. Pójście do szkół branżowych postrzegane jest przez uczniów i ich rodziców w większości przypadków jako porażka – pisze Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy, autorka opinii dla NIK.