Według danych przedstawionych w raporcie pt. „Depresja wciąż mocno dotyka Polaków. Ile to kosztuje gospodarkę?” wśród najczęściej wskazywanych objawów znalazło się uczucie zmęczenia i braku energii – 34,3 proc., obniżenie nastroju – 32,3 proc., a także zaburzenia snu – 27,6 proc. Respondenci najrzadziej wskazywali myśli samobójcze – 4,4 proc.

66,6 proc. dorosłych Polaków odczuwa syndromy kojarzone z depresją

W publikacji wskazano, że 66,6 proc. przebadanych dorosłych Polaków odczuwa syndromy kojarzone z depresją. Dla porównania, w ubiegłorocznym badaniu odsetek ten sięgał 72,8 proc.

Reklama

Zdaniem autorów raportu niższy w tym roku odsetek osób uskarżających się na objawy depresji może wynikać ze spadku dynamiki inflacji, która wpłynęła na zdrowie psychiczne jednostek.

"Wzrost cen zwiększył poziom stresu wśród ludzi. Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb doprowadził do frustracji i poczucia bezradności. Niepewność finansowa i obawy związane z zachowaniem standardu życia zwiększyły niepokój wśród Polaków" – wskazał Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl, cytowany w raporcie.

Dodał, że w 2023 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 7,85 proc. r/r liczby dni absencji z powodu epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych. "W powiązaniu z podniesieniem kosztów pracy, straty dla gospodarki wyniosły co najmniej 2,8 mld. Kwota ta została obliczona jako koszt pracy wraz z narzutami" – poinformował Michał Pajdak.

Koszty ponoszą zarówno sami pacjenci, jak i system opieki zdrowotnej

Jak podkreślili autorzy raportu, jest to bazowe wyliczenie - nie zawiera bowiem kosztów leczenia, zastąpienia pracowników, procesów rekrutacyjnych oraz utraconych korzyści, związanych z odejściem klientów, a także innych parametrów. Oszacowana kwota jest wyższa o 27,7 proc. w porównaniu do 2022 roku i o 44 proc. w stosunku do 2021 roku.

Według danych NFZ wskazanych przez autorów raportu, w 2022 r. dla 1,6 mln Polaków powyżej 7. roku życia wykupiono refundowane leki przeciwdepresyjne. W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku liczba ta osiągnęła już 1,3 mln. "Osoby cierpiące na problemy zdrowia psychicznego mogą mieć trudności w koncentracji, podejmowaniu decyzji i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi pracownikami, kontrahentami i klientami. To może prowadzić do spadku produktywności w firmach i organizacjach, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na gospodarkę" - ocenił Pajdak.

Raport zwraca uwagę, że kosztowna jest również opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Koszty ponoszą zarówno sami pacjenci, jak i system opieki zdrowotnej. Przy tym brak odpowiedniej, udzielonej na czas pomocy, może spowodować konieczność skorzystania przez osoby dotknięte depresją z systemu opieki długoterminowej lub kryzysowej, co generuje jeszcze większe wydatki.

Badanie zostało przeprowadzone w I kwartale 2024 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl na próbie 1017 dorosłych Polaków.