Do rządu trafiły dwa postulaty nauczycieli dotyczące godzin ponadwymiarowych:

Godziny ponadwymiarowe a dni usprawiedliwionej nieobecności

Postulat ZNP - Uregulowanie rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia(…). W tym przypadku panuje pełna dowolność, nierówne traktowanie i dyskryminacja. Nauczyciele szkół resortowych i w części organów prowadzących mają właściwe rozliczenie godzin ponadwymiarowych, w innych nauczyciele są pozbawieni dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklama

Godziny ponadwymiarowe w Karcie Nauczyciela

Postulat ZNP - Uregulowanie realizacji godzin ponadwymiarowych w ustawie Karta Nauczyciela.

Tylko w przypadku nauczycieli godziny ponadwymiarowe są tańsze od godzin wypracowanych w ramach pensum. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe winny być wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków; za wysługę lat oraz trudne i uciążliwe warunki pracy lub jak w przypadku godzin nadliczbowych płatne ze zwyżką (propozycja zapisu w ustawie Karta Nauczyciela w liście ZNP do MEN).

Pozostałe postulaty nauczycieli w artykule: