Według raportu Adobe, 51 procent pracowników firm chciałoby mieć pełną elastyczność, jeśli chodzi o służbowy grafik, w przeciwieństwie do zaledwie 16 procent respondentów, którzy twierdzą, że ich idealny tydzień pracy to praca w ścisłym rygorze, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

Raport z 2021 r. zatytułowany „The Future of Time”, stwierdza, że oczekiwanie elastycznego podejścia do pracy stwierdzono we wszystkich siedmiu badanych krajach. W grupie badawczej znalazły się: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Francja, Niemcy i Japonia.

Z badań wynika, że elastycznej pracy najbardziej chcą Niemcy (preferuje ją 56 proc. respondentów). Niemcy byli także grupą z najwyższym odsetkiem osób obecnie korzystających z elastycznego stylu życia (39 proc.). Spośród siedmiu badanych krajów obecnie najniższy, 12-procentowy odsetek osób pracujących w elastycznym trybie notuje Japonia. Jednoczenie w kraju tym także prawie połowa (48 procent) ankietowanych stwierdziła, że jeśli to możliwe, to chciałaby pracować w mniej restrykcyjny sposób w przyszłości.

Z raportu wynika, że w szczególności młodsze pokolenia dbają o poziom autonomii w swoim harmonogramie pracy, a 73 proc. millenialsów twierdzi, że zmieniliby pracę na inną z większą elastycznością, gdyby ich wynagrodzenie i zakres pracy pozostały takie same.

Reklama
ikona lupy />
Praca zdalna / statista.com