W zeszłym roku aż 79 proc. badanych wskazało, że to „wysoce szczera” i „etyczna” grupa zawodowa. Ten odsetek był jednak wyraźnie wyższy w roku wybuchu pandemii – pisze Statista.

Poza branżą opieki zdrowotnej wysokie notowania u badanych mają także osoby zatrudnione w szkolnictwie, służbach mundurowych oraz wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o nauczycieli szkół średnich, policjantów i sędziów.

Najgorzej oceniane zawody? Na szarym końcu zestawienia są kongresmeni, do których „niskie” albo „bardzo niskie” zaufanie ma aż 62 proc. respondentów. Niewiele lepiej oceniani są telemarketerzy. Spośród przedstawicieli zawodów zaufania publicznego negatywne oceny przeważają nad pozytywnymi w przypadku liderów związków zawodowych i dziennikarzy.

Reklama