Według danych organizacji Japonia i Korea to miejsca, w których osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią największą część siły roboczej – od 13 do 14 proc. Z kolei w Europie, gdzie starzejące się społeczeństwa również są zjawiskiem powszechnym, znacznie mniej osób pracuje po 65 roku życia. Liczba ta wahała się od 3,8 proc. siły roboczej w Wielkiej Brytanii do zaledwie 1,3 proc. w Hiszpanii. Dzieje się tak pomimo faktu, że oba kraje – podobnie jak większość krajów rozwiniętych – podnoszą wiek emerytalny.

Obecnie minimalny wiek emerytalny wynosi około 66 lat i osiągnie 67 lat przed końcem dekady.

W Stanach Zjednoczonych minimalny wiek emerytalny jest mniej więcej taki sam, ale nadal odsetek starszych pracowników jest wyższy i wynosi 6,6 proc. siły roboczej.

W Polsce 65 latkowie i starsi stanowią 2,5 proc. aktywnej siły roboczej. To mniej niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie seniorzy stanowią odpowiednio 3,8 proc. i 3,1 proc. siły roboczej, ale więcej niż we Francji (1,6 proc.) i Hiszpanii (1,3 proc.)

Reklama
ikona lupy />
Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej sile roboczej w wybranych krajach / statista.com