W ocenie firma konsultingowej wpływ AI na rynek pracy prawdopodobnie najbardziej odczują dobrze wykształceni pracownicy.

Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla miejsc pracy?

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja? To rodzaj sztucznej inteligencji zdolnej do generowania obrazów, tekstu i innych treści. Oczekuje się, że technologia ta zwiększy produktywność, obniży koszty i stworzy nowe możliwości wzrostu w wielu różnych branżach.

Reklama

ChatGPT, chatbot AI firmy OpenAI, pomaga użytkownikom znajdować odpowiedzi na pytania, udoskonalać eseje lub życiorysy, a nawet generować obrazy i filmy. Wywołało to debatę na temat potencjału, w jaki sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować przemysł i pracę, a nawet spowodować likwidowanie miejsc pracy.

Jak nadążać za zmianami na rynku?

CNBC podał, ze Oliver Wyman, amerykańska firma konsultingowa w zakresie zarządzania, co miesiąc przeprowadza ankiety wśród ponad 200 tys. osób w 20 krajach. Celem badanie jest zebranie danych na temat postaw wobec generatywnej sztucznej inteligencji i innych trendów.

Badanie wykazało, że pracodawcy traktują priorytetowo określone zestawy umiejętności, jeśli chodzi o aktualizowanie wiedzy swoich pracowników.

Oto pięć zestawów umiejętności, które pomogą Ci pozostać na rynku pracy w zmieniającym się zawodowym krajobrazie:

  • Analityczne myślenie
  • Twórcze myślenie
  • Cechy przywódcze i zdolność wywierania wpływu społecznego
  • Umiejętność pracy z AI i dużymi zbiorami danych
  • Ciekawość i uczenie się przez całe życie

Pracownicy i pracodawcy postrzegają AI inaczej

Dzięki badaniom nad generatywną sztuczną inteligencją firma konsultingowa zidentyfikowała także rozbieżność między postrzeganiem przez pracowników i pracodawców tego, które umiejętności będą najważniejsze.

„Podczas gdy pracownicy najbardziej skupiają się na szkoleniach w zakresie sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, pracodawcy kładą największy nacisk na myślenie analityczne” – powiedział CNBC Make It rzecznik Oliver Wyman.

Twórcze myślenie to kolejna cecha, którą ludzie powinni traktować priorytetowo. Chociaż sztuczna inteligencja ma zdolność skutecznego generowania nowych pomysłów, pisania artykułów, a nawet tworzenia muzyki, należy pamiętać, że umiejętność ta została zbudowana na danych, na których szkolono sztuczną inteligencję.

Generatywnej sztucznej inteligencji brakuje niuansów kontekstowych i oceny etycznej, które ludzie powinni stosować w analizach” – powiedział CNBC Make It rzecznik Oliver Wyman. „Brakuje ludzkiej zdolności do dokonywania intuicyjnych działań, łączenia odmiennych pomysłów i generowania naprawdę nowatorskich rozwiązań”.

Czym zajmie się AI, a co będą robić pracownicy?

Oczekuje się, że sztuczna inteligencja zautomatyzuje rutynowe zadania, które zajmują pracownikom znaczną część codziennej pracy, dzięki czemu będą oni mieli więcej czasu na zadania wymagające wykorzystania widzy.

Badania wykazały, że zadania wymagające „umiejętności ludzkich” – takich jak dowodzenie ludźmi lub prace oparte na wiedzy i doświadczeniu – zajmą większość dnia pracy.