Stefano La Rovere, dyrektor ds. globalnej robotyki, mechatroniki i zrównoważonych opakowań w Amazonie, powiedział w programie CNBC „Street Signs Europe”, że mitem jest twierdzenie, iż nowe technologie odbierają ludziom pracę. W jego ocenie zamiast zastępować miejsca pracy, zaawansowana robotyka, sztuczna inteligencja i inne technologie wzmacniają role ludzi, prowadząc do powstawania zupełnie nowych kategorii zawodów.

Amazon twierdzi, że wprowadzenie nowych technologii umożliwiło utworzenie ponad 50 tys. miejsc pracy w jego centrach realizacji zamówień w Europie – podał CNBC

AI tworzy 700 kategorii stanowisk

W ciągu ostatnich pięciu lat w swojej europejskiej sieci centrów realizacji zamówień gigant handlu elektronicznego zainstalował ponad 1000 nowych technologii.

Reklama

„Roboty i technologia pomagają naszym pracownikom, zmniejszając ułatwiając łączenie zadań, wykonując powtarzalne prace lub pomagając ludziom podnosić duże ciężary” – powiedział CNBC La Rovere dodając, że dzięki robotyzacji pracownicy mogą zdobywać nowe kompetencje i nowe umiejętności, które będę pomocne w ich przyszłej karierze zawodowej.

La Rovere dodał, że „w ciągu ostatnich lat dzięki zastosowaniu technologii utworzono ponad 700 nowych kategorii stanowisk pracy”.