Debatę publiczną na ten temat rozpoczęła konferencja „Our Future Forum” w dniu 6 marca w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była fundacja Our Future Foundation, co roku bezpłatnie zapewniająca wsparcie dziesiątkom polskich licealistów, chcącym aplikować na najlepsze uczelnie wyższe na świecie. Cztery panele konferencji poruszały najważniejsze zagadnienia związane z edukacją oraz możliwościami rozwoju kariery młodych Polaków. Prelegentami wydarzenia byli czołowi przedstawiciele polskiego biznesu oraz instytucji publicznych, gotowi do rozpoczęcia dyskusji nad rolą młodzieży w budowie nowoczesnej polskiej gospodarki. Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad wydarzeniem. Partnerami i sponsorami konferencji byli również m.in. Goldman Sachs, Amazon, PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU Zdrowie S.A., Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Prognozy dla polskiego systemu edukacji

Panel „Edu 2.0 – jak widzimy polski system edukacji za 10 lat” skupił się na przyszłości polskiego kształcenia. Zdaniem Pauli Bruszewskiej (Fundacja Zwolnieni z Teorii), postępująca automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji sprawiają, że coraz ważniejszy staje się rozwój kompetencji miękkich. Piotr Mazurek (Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej) podkreślił z kolei ogromną rolę młodzieżowych rad miast i gmin w budowie aktywnych postaw obywatelskich oraz konieczność dalszego ich rozwoju. Podobne zdanie wyraził Wojciech Kaczmarczyk (Narodowy Instytut Wolności), który mówił o wadze zaangażowania młodzieży w działalność charytatywną: „Wolontariat niesie ze sobą istotną rzecz, którą jest poczucie sprawczości. (…) To jest kierunek, który powinniśmy wspierać w systemie edukacji". Paneliści doszli do konkluzji, że polska szkoła powinna bardziej wspierać aktywności uczniów rozwijające ich zaangażowanie społeczne oraz budujące kompetencje miękkie.

Jak zatrzymać drenaż mózgów?

Kolejny panel pod tytułem „Brain Drain – jak go odwrócić?” skupiał się na tematyce emigracji edukacyjnej, zjawiska, którego skutkiem może być odpływ za granicę najcenniejszego kapitału ludzkiego Polski. Zdaniem Krzysztofa Skiby (Bank Pekao), zachodnie wykształcenie i międzynarodowe doświadczenie już teraz są doceniane w polskim sektorze bankowym. Zgodziła się z tym Iwona Duda (Alior Bank), która podkreśliła, że atutami polskiego rynku pracy dla młodych wykształconych na Zachodzie jest też młoda struktura wiekowa wielu firm oraz ich nowoczesne zarządzanie. Dr. Robert Perkowski (PGNiG) stwierdził, że poza zarobkami ogromne znaczenie ma tworzenie możliwości rozwoju karierowego, którzy przynosi satysfakcję. Jan Szewczak (PKN ORLEN) wspomniał o tym, że pozycja kobiet na polskim rynku pracy jest jedną z najbardziej wyrównanych w Europie. Jednocześnie bezrobocie wśród młodych w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Czynniki te sprawiają, że pomimo różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu, polski rynek pracy ma wiele zalet, które mogą być atrakcyjne nawet dla najlepiej wykształconych młodych Polaków.

Generacja Z na rynku pracy

Panel „Polska – morze możliwości dla pokolenia Z” skupił się na młodych Polakach urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku oraz ich roli na krajowym rynku pracy. Sposób myślenia pokolenia Z charakteryzuje się wielką ambicją i chęcią zmieniania świata. Dominik Kaczmarski (Ministerstwo Aktywów Państwowych) mówił o ogromnej wartości dodanej, jaką wnoszą do administracji państwowej osoby z pokolenia Z dzięki wysokim zdolnościom adaptacyjnym. Anna Janiczek (PZU Zdrowie) również podkreśliła elastyczność przedstawicieli pokolenia Z oraz ich zdolność do jasnego komunikowania swoich potrzeb, która musi być zaakceptowana przez polskie firmy. Jej zdaniem, ogromną rolę dla tej generacji młodych odgrywa zachowywanie work life balance. Jolanta Wiewióra (Bank Gospodarstwa Krajowego) wspomniała o potrzebie wykorzystania ogromnej kreatywności pokolenia Z poprzez organizowanie programów i konkursów przez firmy. Paneliści zgodzili się również, że jedną z najlepszych możliwości na angażowanie młodego pokolenia z polską gospodarką jest tworzenie wysokiej jakości programów stażowych.

Jak planować swoją swój rozwój osobisty?

Wyjątkowy charakter miał ostatni panel o tytule „Światowy sukces z Polski – jak go osiągnąć?”, który zgromadził młodych rodaków, którzy już osiągnęli wielki sukces zaczynając z Polski. Starali się oni przekazać młodszym kolegom wskazówki odnośnie tego, jak planować swój rozwój osobisty. Wszyscy paneliści zwrócili uwagę, że bardzo ważnymi cechami w osiąganiu sukcesu są wytrwałość i dyscyplina, ale również otwartość na nowe doświadczenia oraz charyzma. Justyna Orłowska (Pełnomocnik Rządu ds. GovTech) jako przykład podała swoją determinację w uczęszczaniu równolegle do dwóch szkół – tej zwykłej oraz muzycznej. Znana modelka Karolina Pisarek także podkreśliła wagę dyscypliny i poświęcenia, jak również odwagę do podejmowania nowych wyzwań takich jak wyjazd za granicę. Kacper Winiarczyk (Dott) zwrócił uwagę na wartość dodaną oferowaną przez solidne wykształcenie: „Dobre studia to również stempel jakości na CV, który pokazuje, że można Wam zaufać.” Karol Sadaj (Aion Bank) mówił też o wadze pracy zespołowej oraz umiejętnościach miękkich. Paneliści zgodzili się co do ogromnej roli, jaką w budowaniu globalnej kariery odgrywa znajomość języków obcych.

Sukces konferencji „Our Future Forum” stanowi obiecujący początek debaty publicznej nad jakością polskiego systemu edukacji. Jednocześnie, jest to również wstęp do dyskusji nad rolą polskich firm oraz państwa w integrowaniu najlepiej wykształconych młodych Polaków z krajową gospodarką. Misja ideowa konferencji jest kontynuowana w nadchodzących tygodniach w formie bezpłatnych warsztatów karierowych dla licealistów i studentów organizowanych zdalnie przez Our Future Foundation.

Autor: Jakub A. Bartoszewski, Członek Rady Fundacji Our Future Foundation