Niewielka Szwajcaria po raz kolejny jest krajem najbardziej konkurencyjnym pod względem talentów na świecie. Na szczycie listy znajduje się praktycznie od początku jej istnienia, czyli od 2013 roku. Autorzy zestawienie zwrócili uwagę na „wysoki poziom ochrony socjalnej” oraz jakości środowiska naturalnego. Na drugim miejscu utrzymał się Singapur, który od lat może pochwalić się rzeszą dobrze wykształconych pracowników oraz innowacyjną gospodarką. Za nim uplasowały się Stany Zjednoczone, które przesunęły się z czwartego miejsca w 2022 na trzecie w bieżącym.

Bogatsze kraje kuszą najlepszych

Reklama

Badania prowadzone przez ostatnie 10 lat wykazały związek między bogactwem kraju a konkurencyjnością jego talentów, co prowadzi do dalszego pogłębiania różnić między bogatszymi i biedniejszymi gospodarkami, stwierdzono w raporcie.

Kraje europejskie w dalszym ciągu dominują w rankingach GTCI, zajmując 17 z 25 czołowych miejsc. Pozostałe kraje pozaeuropejskie, które znalazły się w pierwszej 25-tce to Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Korei Południowej i Izraelu. W tym roku najbardziej zauważalną zmianą wśród pierwszych 25. krajów jest to, że tak się nie zmieściła się wśród nich Japonii, która ustąpiła miejsca Korei Południowej" – czytamy w raporcie GTCI 2023.

Talenty w najludniejszych krajach świata

Szczególną uwagę autorzy tegorocznej listy GTCI zwrócili na dwa najludniejsze kraje świata: Chiny i Indie.

Chiny

W tegorocznym Chiny awansowały w rankingach z 47. Na 40. Miejsce. Jednym z ważnych czynników wpływających na wzrost konkurencyjności chińskich talentów w ciągu ostatniej dekady jest formalna edukacja. Chiny mogą pochwalić się jednymi z najlepszych na świecie uniwersytetami. Dodatkowo mieszkańcy Państwa Środka mogą uczyć się przez całe życie, a popularne wielu firmach szkolenia pomagają im podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

„Chiny są światowym liderem w dopasowywaniu umiejętności ludzi z potrzebami gospodarki”, czytamy w raporcie GTCI, a jednocześnie mają relatywnie niską wydajność pracy.

Indie

Do roku 2020 w Indiach systematycznie rosła konkurencyjność talentów, jednak od trzech lat widać regres w tym obszarze. Główną przyczyną spadku o dwie pozycje w rankingach GTCI w ciągu ostatniego roku jest pogorszenie nastrojów w biznesie, które negatywnie wpłynęło na zdolność przyciągania talentów. Do tego dochodzi również zwiększone niedopasowanie umiejętności pracowników do potrzeb rynku i większa trudność w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Zdecydowanie lepiej Indie radzą sobie w obszarze innowacje i rozwój oprogramowania oraz w kwestii szkolnictwa wyższego oraz ustawicznego kształcenia, twierdzą autorzy badania.

Polska i jej talenty

W bieżącym rankingu Polska awansowała o dwie pozycje, z 39 miejsca w 2022 roku na 37 w 2023 roku. Wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej wyżej uplasowały się Estonia (20), Czechy (23), Słowenia (28) Litwa (31), Łotwa (33) i Słowacja (36). Za Polską znalazły się między innymi Węgry (38), Grecja (39) i Chorwacja (45).

Wśród atutów Polski twórcy zestawienia wskazali stabilność polityczną, czy niski próg wejścia bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Mimo relatywnie wysokich nakładów na szkolnictwo wyższe oraz liczbę osób z wyższym wykształceniem to jednak Polacy niezbyt chętnie podnoszą swoje kwalifikacje po zakończeniu formalnej edukacji.

Podobnie rozbieżne wyniki dotyczą sytuacji kobiet. Z jednej strony panie mają relatywnie silną pozycję ekonomiczną, z drugiej zaś strony wciąż brakuje leaderek w polskich firmach czy życiu społecznym.

Zapotrzebowanie na najlepszych będzie rosło

W nadchodzącej dekadzie konkurencja między krajami o talenty zaostrzy się w związku z utrzymującą się niepewnością i napięciami międzynarodowymi w handlu, inwestycjach i polityce. „Możemy spodziewać się raczej więcej niż mniejszej liczby wojen talentów” – zauważono w raporcie, dodając, że jakość życia i zrównoważony rozwój będą „kluczowym atutem” dla krajów pretendujących do roli ośrodków przyciągających najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

Obecną sytuację znacząco zmieni sztuczna inteligencja. „Niewykwalifikowana lub nisko wykwalifikowana siła robocza będzie coraz bardziej poszukiwana, podczas gdy pracownicy wykonujący nowe zawody mimo wysokich kwalifikacji, będą musieli mierzyć się z silniejszą konkurencją ze strony algorytmów i specjalistycznego sprzętu”.

Raport Global Talent Competitiveness Index został przygotowany przez szkołę biznesu INSEAD.