Sukcesy w pracy, w tym wysokość zarobków, w dużej mierze zależą od pozyskanego wykształcenia. Czy możliwe jest, że dyskryminacja kobiet na rynku pracy wpływa na ich wybory edukacyjne? Innymi słowy: czy decyzje kobiet dotyczące kształcenia są również podyktowane świadomością przyszłego dyskryminującego traktowania przez pracodawców? Louis-Pierre Lepage (Uniwersytet Sztokholmski), Xiaomeng Li (Uniwersytet Michigan) i Basit Zafar (Uniwersytet Michigan) przyjrzeli się zjawisku przewidywanej dyskryminacji (anticipated discrimination).

Szanse ku temu stworzyła pandemia: część amerykańskich uniwersytetów dała możliwość ukrycia ocen końcowych z wybranych przedmiotów. Uczelnie tłumaczyły tę decyzję różnicami w jakości nauki stacjonarnej oraz zdalnej.

Reklama

Cały tekst przeczytasz w weekendowym wydaniu MAGAZYNU Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP