Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. W strefie euro koszt wynagrodzenia za godzinę pracy wzrósł o 3,5 proc., a składnik pozapłacowy o 1,5 proc. w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W trzecim kwartale 2020 roku roczny wzrost kosztów zatrudnienia był znacznie mniejszy i wynosił 2,2 proc. w przypadku wynagrodzeń, podczas gdy koszty pozapłacowe spadły 0,3 proc.

Podobne zmiany widoczne były także w przypadku całej Wspólnoty. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku w UE wynagrodzenia za godzinę pracy wzrosło o 3,7 proc., a składnik pozapłacowy o 1,8 proc. w czwartym kwartale 2020 r. W trzecim kwartale 2020 r. roczna zmiana wynagrodzeń wyniosła +2,4 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy pozostał bez zmian.

Zarówno w UE, jak i w strefie euro, element pozapłacowy hamował wzrost godzinowych kosztów pracy, w szczególności ze względu na ulgi podatkowe i dotacje przyznane przez rządy UE na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Wśród państw członkowskich największy wzrost kosztów pracy odnotowano w Austrii (11,6 proc.), Bułgarii (10 proc.), Czechach (9,8 proc.), Rumunii (8,7 proc.), na Węgrzech (8,3 proc.) oraz w Polsce i Słowacji (po 7,3 proc.).

W czterech państwach Wspólnoty koszty pracy zmalały. Największy spadek odnotowano w Irlandii. W czwartym kwartale 2020 godzina pracy w Irlandii był tańsza o 4,8 proc. niż w ostatnim kwartale 2019 r..

Podział według działalności gospodarczej

W czwartym kwartale 2020 r., w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 4,0 proc. w gospodarce pozabiznesowej i o 2,6 proc. w gospodarce przedsiębiorstw. Koszty pracy w przemyśle wzrosły o 2,2 proc., w budownictwie o 3,2 proc. i o 2,6 proc. w usługach. W UE godzinowe koszty pracy wzrosły: o 4,4 proc. gospodarce pozabiznesowej i o 2,8 proc. w gospodarce przedsiębiorstw, o 2,6 proc. w przemyśle, o 3,2 proc. w budownictwie i o 2,8 proc. w usługach.

W Polsce najwięcej podrożała praca w sektorze publicznym o 11,3 proc., w tym koszty wynagrodzenia wzrosły o 11,3 proc., a koszty pozapłacowe o 11,5 proc. Koszty pracy w polskim przemyśle wzrosły w czwartym kwartale o 6,9 proc., w gospodarce przedsiębiorstw o 5,9 proc. a w usługach o 5,2 proc.. W czterech kwartałach 2020 roku najwolniej (o 4,7 proc.) rosły koszty zatrudnienia w branży budowlanej.