"Pracodawcy stanowiący 68 proc. zatrudnienia utworzyli pracownicze plany kapitałowe. Nie mówimy o liczbie firm, bo ona jest nieprezentatywna (mniejsze firmy mają większą liczbę, ale mniejszy udział w zatrudnieniu). Posługujemy się wskaźnikiem liczby firm i ich udziału w zatrudnieniu ogółem. Partycypacja pracodawców liczona ich udziałem w zatrudnieniu wynosi 68 proc. i to pokazuje, że jest spora liczba przedsiębiorstw, które efektywnie nie wdrożyły jeszcze PPK na tym etapie, co oczywiście przekłada się na wskaźnik ogólnej partycypacji w całym programie" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że dotychczas 268 tys. przedsiębiorstw w Polsce wdrożyło PPK.

Prezes PFR wskazał, że wśród firm, które utworzyły pracownicze plany kapitałowe, czyli posiadają choć jedną aktywną umowę z pracownikiem na prowadzenie rachunku PPK, partycypacja w samym PPK wyniosła 28,8 proc., natomiast z uwzględnieniem firm, które wybrały PPE zamiast PPK, ta partycypacja wynosi łącznie 32,6 proc.

Reklama

"Innymi słowy, można powiedzieć, że ok. 1/3 pracowników firm, którzy posiadają programy emerytalne PPK, czy PPE gromadzi dodatkowy kapitał na cele emerytalne. Łącznie jest to w tej chwili prawie 3 mln osób" - powiedział prezes.

Borys poinformował, że poziom partycypacji dużych firm, które jako pierwsze wdrażały PPK wynosi obecnie ok. 40 proc.

Prezes PFR podkreślił także, że Fundusz traktuje to wdrożenie w ostatnich dwóch latach jako pierwszy krok upowszechnienia wiedzy o PPK.

"Mamy nadzieję, że rezygnacji z Moje PPK będzie w przyszłości zdecydowanie mniej i nastąpi kolejny wzrost uczestnictwa. Przez kolejne dwa lata chcemy nadal rozpowszechniać w Polsce wiedzę ekonomiczną i wiedzę o dostępnych produktach finansowych" - powiedział Borys.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.