Oczekuje się, że podwyżka pomoże zwiększyć siłę nabywczą pracowników, z których ponad jedna trzecia zarabia płacę minimalną - zaznaczył dziennik "Daily Sabah".

W przemówieniu po ogłoszeniu decyzji rządu Ergun Atalay, przewodniczący Konfederacji Tureckich Związków Zawodowych (Turk-Is), powiedział, że związek żądał kwoty 18 tys. lir i prowadzenia rozmów w sprawie wysokości płacy minimalnej dwa razy w roku, ale jego prośba została odrzucona.

Ogłoszona w środę stawka będzie obowiązywać przez cały 2024 rok i do kolejnego roku nie będą prowadzone żadne dalsze negocjacje w tej sprawie.

Oficjalna roczna stopa inflacji w Turcji nieznacznie wzrosła w listopadzie do 61,98 proc. z 61,36 proc. w październiku.

Reklama