Był to czwarty najwyższy wynik w UE. Płace wzrosły w I kw. o 14,1 proc., a pozostałe komponenty wynagrodzenia wzrosły również o 14,0 proc.

W przemyśle koszty pracy wzrosły w I kw. o 13,5 proc. po wzroście o 13,6 proc. w IV kw., w budownictwie - wzrosły o 16,7 proc. po wzroście o 11,6 proc. w IV kw., a w usługach - poszły w górę o 12,6 proc. po wzroście o 12,3 proc. w IV kw. (PAP Biznes)