Jak informuje Radio Swaboda, reporterzy zamierzali stamtąd prowadzić transmisję online.

Wcześniej koordynatorka sztabu wyborczego przebywającego w areszcie Wiktara Babaryki zapowiedziała, że we wtorek uda się do siedziby KGB z wnioskiem o zmianę środka zapobiegawczego dla byłego szefa Biełhazprambanku. (PAP)