Konsensus rynkowy wynosił 7,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 4,1 proc. w III kw. 2020 r. Konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc. spadku w tym ujęciu.