Rumuński polityk był w środę gościem drugiego dnia warszawskiego forum, które w tym roku odbywa się wirtualnie. Geoana nakreślił trzy kluczowe kwestie dla przyszłości Sojuszu, spośród których pierwsza to zachowanie przewagi technologicznej i innowacyjnej nad rywalami NATO.

"Nasza dominacja w tym obszarze jest zagrożona (...) Chiny i Rosja rozwijają nowe technologie i zdolności, od rakiet hipersonicznych, przez systemy autonomiczne, (po) sztuczną inteligencję i cyberbroń. Jeśli nie będziemy uważni i nie będziemy współpracować, ryzykujemy, że zastanie nas drugi moment Sputnika, kiedy zdamy sobie sprawę, że zostaliśmy prześcignięci" - powiedział zastępca szefa NATO.

Jak dodał, przewaga NATO i Zachodu leży w "ekosystemie innowacyjności" - uczelniach, firmach i otwartych społeczeństwach. Podkreślił też "ogromny potencjał" leżący w Europie Środkowej i Wschodniej.

Drugą priorytetową kwestią jest według Rumuna odporność społeczeństw na kryzysy. Wymienił przy tym takie kwestie jak zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, zasobów wody i żywności, a także zapewnienie ciągłości rządów. Jak dodał, pandemia koronawirusa pokazuje, że kryzysowe sytuacje mogą nadejść w każdej chwili, a państwa Sojuszu muszą być przygotowane na wytrzymanie "zewnętrznych wstrząsów".

Jak zauważył, Chiny agresywnie inwestują w kluczową infrastrukturę, transport i lotniska, a kraje NATO muszą również być aktywne w tym obszarze.

Trzecim priorytetem wspomnianym przez Geoanę jest budowanie partnerstw i sojuszy. Jak ocenił, najbardziej naturalnym partnerem dla NATO jest Unia Europejska, ale równie ważne jest współpracowanie m.in. z sektorem prywatnym i cywilnym przemysłem, bo tam powstaje 90 proc. innowacji technologicznych.

"Jedyne, co można powiedzieć z pewnością o przyszłości, to to, że będziemy żyli w niepewnych czasach. Dlatego kluczowe jest, byśmy byli odporni na wstrząsy i gotowi na najgorsze" - powiedział zastępca sekretarza generalnego NATO.

Warsaw Security Forum to konferencja organizowana od 2014 r. przez Fundację Pułaskiego w partnerstwie z NATO i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Współorganizatorem tegorocznego WSF jest The German Marshall Fund of United States, a partnerami są MSZ, Rada Europy, Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa.