W spotkaniu zorganizowanym przez Kasym-Żomarta Tokajewa, Prezydenta Republiki Kazachstanu, wzięli udział prezydenci Azerbejdżanu, Kirgistanu, Turcji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Węgier oraz Honorowy Przewodniczący Rady - Pierwszy Prezydent Kazachstanu - Elbasy Nursułtan Nazarbajew, a także Sekretarz Generalny Rady B.Amrejew.

Rada Turkijska, czyli oficjalnie Rada Współpracy Państw Tureckojęzycznych powstała 3 października 2009 roku z inicjatywy Nursułtana Nazarbajewa w celu zacieśniania więzi i relacji pomiędzy państwami członkowskimi, wypracowywania wspólnej strategii działania i promowania interesów tych krajów na arenie regionalnej i międzynarodowej. Członkami Rady są Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Turcja, Uzbekistan oraz Węgry ii Turkmenistan w roli obserwatora. Do tej pory odbyło się 7 szczytów Rady, na których głowy państw omawiały najważniejsze wydarzenia gospodarcze i polityczne dotyczące regionu. Zostało zorganizowane też jedno nadzwyczajne posiedzenie poświęcone walce z pandemią Covid-19.

Na nieformalnym spotkaniu członkowie Rady przyznali miastu Turkiestan status duchowej stolicy świata tureckiego ze względu na jego niezwykle bogatą historię sięgającą 500 r. Miasto przez lata było uważane za perłę Wielkiego Jedwabnego Szlaku, a jego położenie na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych prowadzących z Samarkandy, Buchary i Chiwy na północ, sprawiało, że Turkiestan odgrywał niezwykle ważną rolę gospodarczą w całym regionie Azji Centralnej. Ze względu na słynne XV - wieczne mauzoleum sufickiego filozofa i poety Chodży Ahmada Jasawiego, miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Rada Turkijska zadecydowała również, że w przyszłości podobny status będą mogły na zasadzie rotacji uzyskać również inne starożytne miasta turkijskie.

Prezydent Kazachstanu w swoim przemówieniu zaproponował przekształcenie świata turkijskiego w jeden z najważniejszych regionów gospodarczych, kulturalnych i humanitarnych XXI wieku oraz wezwał do rozpoczęcia modernizacji cywilizacji narodów turkijskich.

Pojawiły się również inicjatywy stworzenia „Specjalnej Strefy Ekonomicznej” dla krajów turkijskich w obwodzie turkiestańskim, realizacji projektów budowy konstrukcji hydraulicznych, a także w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, analiza big data, cyfryzacja, e-commerce. Zwrócono także uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad utworzeniem tureckiego funduszu inwestycyjno-integracyjnego, a także stworzenia wspólnej przestrzeni kulturalno-edukacyjnej poprzez utworzenie funduszu edukacyjnego „Wielcy Turcy”.

Podczas spotkania Rady prezydenci dyskutowali ponadto o założeniach dwóch projektów bardzo istotnych dla świata tureckiego: „Turkic World Vision-2040” i „Turkic Council Strategy 2020-2025” oraz o podwyższeniu statutu Rady Turkijskiej. Mowa była także o kolejnych wspólnych celach gospodarczych, w szczególności w dziedzinie transportu, ceł, energii i infrastruktury. Uczestnicy spotkania zadecydowali również o ustanowieniu międzynarodowej nagrody im. Alishera Navoi, w związku z 580 rocznicą urodzin tego poety i męża stanu. Navoi został doceniony za ogromny wkład w rozwój literatury, sztuki, życia społeczno-gospodarczego, naukowego i kulturalnego w świecie tureckim.

Na zakończeniu Szczytu Rada Współpracy Państw Tureckojęzycznych przyjęła Deklarację Turkiestańską.