UE jest szczególnie zaniepokojona niedawną eskalacją walk w regionie Amhara oraz ofensywą wojskową Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju (TPLF) i Armii Wyzwolenia Oromii (OLA), jak również zbombardowaniem przez etiopskie siły powietrzne miasta Mekelie, co grozi dalszym podziałem kraju, rozprzestrzenieniem się konfliktu zbrojnego i pogorszeniem sytuacji ludności.

UE powtarza, że konfliktu w Etiopii nie da się rozwiązać drogą militarną, oraz wzywa wszystkie jego strony, by wykazując odpowiedzialność i przywództwo polityczne, natychmiast wprowadziły faktyczne zawieszenie broni i zaangażowały się w negocjacje polityczne, bez warunków wstępnych. UE ponawia też apel o całkowite i natychmiastowe wycofanie wojsk erytrejskich z terytorium Etiopii - przekazał Borrell.

W wyniku walk w Tigraju prawie 3 mln osób musiało opuścić domy, a ponad 5 mln ludzi pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Szacuje się, że w sąsiednich regionach Afar i Amhara doraźnej pomocy potrzebuje jeszcze 1,5 mln ludzi. Należy podjąć natychmiastowe działania, aby zapewnić pełny, stały dostęp pomocy humanitarnej do wszystkich potrzebujących obszarów i tym samym zapobiec klęsce głodu na dużą skalę oraz zmniejszyć cierpienia lokalnej ludności i uchodźców wewnętrznych - podkreślił szef unijnej dyplomacji.

Borrell przekazał, że UE z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet na temat skutków konfliktu zbrojnego do czerwca 2021 r. Wynika z niego, że należy natychmiast położyć kres przemocy na tle etnicznym, torturom i brutalnemu traktowaniu ludności cywilnej i schwytanych bojowników, przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w tym gwałtom, grabieży mienia, niszczeniu infrastruktury i miejsc kultu religijnego, łamaniu międzynarodowego prawa humanitarnego, a także innym przypadkom łamania i naruszania praw człowieka.

Reklama

"Niektóre przypadki tych naruszeń można uznać za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w niezależny, przejrzysty i bezstronny sposób. Należy kontynuować dochodzenia w sprawie aktów okrucieństwa popełnionych po czerwcu 2021 r., aby móc pociągnąć winnych do odpowiedzialności oraz zapewnić sprawiedliwość ofiarom i osobom, które przeżyły. UE wzywa do szybkiego i pełnego wdrożenia zaleceń zawartych we wspólnym sprawozdaniu" - wskazał Borrell.

UE zaznaczyła, że wspiera działania mediacyjne w regionie, a także prowadzone w imieniu Unii Afrykańskiej przez specjalnego przedstawiciela Oluseguna Obasanję, i wyraziła nadzieję, że przyczynią się one do zaprowadzenia pokoju. UE podkreśliła również wagę zainicjowania – w ramach etiopskiej konstytucji – "dialogu narodowego w celu propagowania pojednania".