Komisja została powołana w lutym 2021 r. Konkluzja jej raportu, który został przekazany posłom, jest jednoznaczna: działalność "spółek - przykrywek" szkodzi reputacji Niderlandów.

„Nie przynoszą one także większych korzyści holenderskiej gospodarce, a działają na niekorzyść krajów rozwijających się poprzez utratę dochodów podatkowych” – twierdzi Bernard ter Haar, przewodniczący komisji.

Z ustaleń rządowego gremium wynika, że w 2019 r. Holandia miała 12 400 firm przykrywek o wartości około 4500 miliardów euro, czyli 5,5-krotności produktu krajowego brutto. „Praktycznie nie zapewniały one nowych miejsc pracy” – czytamy w raporcie.

Reklama

Rządowa komisja stwierdza, że celem funkcjonowania spółek w Niderlandach jest unikanie płacenia podatków w innych krajach a rząd „powinien temu zapobiegać” poprzez ścisłą współpracę z organami podatkowymi innych państw.

„Walka z unikaniem opodatkowania jest jednym z priorytetów rządu” – napisał sekretarz stanu Hans Vijlibrief w piśmie do członków izby niższej parlamentu (Tweede kamer), w którym przekazał ustalenia komisji. W jego ocenie rząd premiera Marka Ruttego zrobił już w tym celu „bardzo wiele” i planuje dalsze działania.

Holandia zajmuje czwarte miejsce w rankingu „Tax Justice Network” dotyczącym rajów podatkowych. Analitycy opracowujący ranking oceniają każdy z krajów pod względem tego, z jaką łatwością systemy podatkowe pozwalają międzynarodowym korporacjom na czerpanie korzyści z unikania płacenia wysokich danin w innych krajach.