Decyzja ta wynika z braku konsensusu na posiedzeniu Stałej Rady OBWE z 31 marca br. w sprawie przedłużenia mandatu misji.

"To nie jest łatwa decyzja. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe opcje dialogu politycznego w celu odnowienia mandatu Specjalnej Misji Obserwacyjnej, ale stanowisko Federacji Rosyjskiej nie pozostawiło nam innego wyboru, jak tylko podjąć kroki w celu zamknięcia misji" – powiedział minister Rau.

Reklama

Dodał, że „misja odegrała kluczową rolę w dostarczaniu obiektywnych informacji w terenie, ułatwianiu zawieszenia broni i pracy na rzecz złagodzenia skutków konfliktu dla ludności cywilnej". "Praca członków Misji zasługuje na nasze uznanie i wdzięczność" - podkreślił przewodniczący OBWE.

Rau zapewnił, że OBWE będzie dążyć do dalszego zaangażowania na Ukrainie zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami. "Polskie przewodnictwo będzie nadal współpracować z uczestniczącymi państwami w celu zbadania alternatyw dla przyszłej roli OBWE na Ukrainie" – powiedział.

Sekretarz generalna Schmid dodała, że "nie można przecenić kluczowej roli, jaką Misja odegrała przez ostatnie osiem lat, ułatwiając dialog tam, gdzie go nie było i umożliwiając naprawę infrastruktury cywilnej, od której zależą miliony ludzi".

"Jestem niezmiernie dumna z członków naszej misji, którzy niestrudzenie pracują nad wypełnianiem swoich kluczowych zadań w dobrych i złych czasach – powiedziała. - Obiektywizm, bezstronność i profesjonalizm, a także ich osobiste oddanie narodowi Ukrainy zasługują na nasze najwyższe uznanie”.

Schmid zapewniła, że "OBWE natychmiast rozpocznie działania operacyjne, administracyjne i finansowe w celu zamknięcia misji w sposób możliwie najbardziej odpowiedzialny i oszczędny, przy czym priorytetem pozostanie bezpieczeństwo członków misji na całej Ukrainie".

"Nadal robimy, co w naszej mocy, dzień i noc, aby wspierać naszych ukraińskich kolegów i nadal działać wszystkimi dostępnymi kanałami, aby zapobiegać zatrzymaniom, zastraszaniom i dezinformacji, które są tak niebezpieczne dla członków naszych misji” - powiedziała Schmid.