Porozumienie zostało zawieszone 1 sierpnia. Tego samego dnia zawieszono obowiązywanie międzyrządowej umowy o utworzeniu komisji ds. współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, humanitarnej i kulturalnej.

Również w poniedziałek Ryga zawiesiła zawartą w 2010 r. umowę o małym ruchu granicznym z Rosją.

Wcześniej, w maju, zawieszono też obowiązywanie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ochronie socjalnej rosyjskich emerytowanych wojskowych i członków ich rodzin na Łotwie - podaje LETA.

Reklama

Z Rygi Natalia Dziurdzińska (PAP)