"Problem z płatnością za transfer ukraińskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń został rozwiązany dzięki szybkiej reakcji MOL. Firma uregulowała należność, po czym strona ukraińska, zgodnie z obietnicą, wznowiła przesył południową odnogą rurociągu" - czytamy w komunikacie.

Natychmiast po zatrzymaniu transportu ropy, MOL podjął rozmowy zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską, sygnalizując gotowość pokrycia opłat za tranzyt. Szybko osiągnięto porozumienie, dzięki czemu transport surowca na teren Węgier i Słowacji został już przywrócony, wynika z materiału.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Przychody spółki wyniosły 19,61 mld USD w 2021 r.