W uchwale wyrażono pełne poparcie dla działań rządu Litwy w zakresie inicjowania i udziału w postępowaniach prawnych, dotyczących zbrodni popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne, w tym przestępstwami związanymi z przemocą seksualną wobec Ukrainek i Ukraińców.

Rosyjskie zbrodnie przeciw ludzkości

Litewscy posłowie wezwali inne państwa do skorzystania z zasady jurysdykcji uniwersalnej w celu wszczęcia dochodzeń przedprocesowych w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni polegających na systemowej przemocy seksualnej, popełnionych i nadal popełnianych na terytorium Ukrainy przez osoby należące do rosyjskich sił zbrojnych.

Reklama

Przyjęty dokument wzywa rządy Litwy oraz innych państw do zainicjowania wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia ukraińskim ofiarom przestępstw seksualnych, znajdującym się obecnie poza granicami swego kraju, niezbędnej pomocy medycznej i psychologicznej.

Z Wilna Aleksandra Akińczo